Ļoti grūti cildināt to, kas patiesi pelnījis cildinājumu. /K. Helvēcijs/

Garda maltīte grilā I