Tas, kurš nekā nezina, ne par ko arī nešaubās. /R. Kotgreivs/

Kitija Kirila

 
"Mēs varam tieši tik, cik darām."

/Dz.Kalniņa/

T. 29595431

E-pasts: kitija.kirila@gmail.com

Vada nodarbības:
Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 104. kabinetā
(vecās slimnīcas ēkā)
Ceturtdienās, 17:45, 19:00
Piektdienās, 9:00, 12:00

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās!

Dobelē,
Zaļājā ielā 10 (1.stāvā, ieeja no ielas puses),
Trešdienās, 17:15
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās!

Jūrmalā,

Hercoga Jēkaba ielā 12, Slokā
Otrdienās, 14:45, 17:30
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās!

Tiem, kuriem nav iespēja tikt šajos laikos,
sazinieties ar grupas vadītāju!