Dod mušai spārnus, cik vien gribi - paliks muša. /O. Vācietis/

Sibilla Veģe

            - 10 kg
"Visam, ko mēs darām, ir jēga tikai tad, ja to darām ar mīlestību, pēc dvēseles aicinājuma." 

N. Nadeždins            
                  

T. 25950734

Vada nodarbības

Ventspilī,
Katrīnas ielā 4, Figura line telpās
Otrdienās, 17.30
Pārnedēļās - 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.2017!

Ventspils novada
Popē, frizētavā "Pie Gitas"
Trešdienās, 19.00
Pārnedēļās -01.11.2017!  


Ventspils novada
Ances kultūras nama mazajā zālē
Ceturtdienās, 17.00
Pārnedēļās -  02.11 2017!

Iepriekš pieteikties!