Jūs iepriekš nevarat veiksmīgi noteikt, kuru maizes pusi apziest ar sviestu. /Dabas perversuma likums/

FD vadītājas Rīgas tuvumā

Ilze Jermacāne
(Saulkrasti, Zvejniekciems)

Kitija Kirila
(Jūrmala)