Daudz runāt un daudz pateikt nebūt nav viens un tas pats. /Sofokls/

FD vadītājas Kurzemē

Una Mārtiņsone
(Aizpute)

Inta Zuzāne
(Liepāja)

Sibilla Veģe
(Talsi,Ventspils)

Gundega Vīksna
(Tukums)