Ja jūs gribat zināta, ko Dievs domā par naudu, paskatieties uz cilvēkiem, kam viņš to ir iedevis. /Dorotija Pārkere/

FD vadītājas Zemgalē

Kitija Kirila
(Jelgava, Dobele)
Māra Kuksa
(Jelgava)