Jo tukšākas smadzenes, jo vairāk īpašnieks ir ar tām apmierināts. /R. Ezera/

FD vadītājas Latgalē

Anna  Šperga
(Viļānu novads
Dekšāres pagasts)