Kas neriskē ne ar ko, tas riskē ar visu. /***/

FD vadītājas Latgalē

Anna  Šperga
(Viļānu novads
Dekšāres pagasts)