Klusēšana nemazina, bet gan pavairo ļaunumu. /Verkors/

Unas veiksmes stāsts