Kam nav darba dienu, nav arī svētdienu. /R. Kaudzīte/

Vidzemē

*  krievu valodā
*  iepriekš piesakoties
*  latviešu un krievu valodā
NB! Uzspiežot ar kursoru uz laiku, atvērsies informācija par grupas vadītāju.

Vieta P. O. T. C. Pk. S. Sv.

Madona,
Tirgus ielā 3, 
Nodarbības notiks pārnedēļās!
Tālr. 28351040!

17.00
 

           

Valmiera,
Beātes iela 10
"Pūriņu skolā" (bijušajā mūzikas skolā).
 

18.00