Tāpēc, ka toreiz biju neprātīgs, tagad esmu prātīgs. /J.V.Gēte/

Inta Zuzāne

 

T.  29283018

Vada nodarbības:

Liepāja,
Franču ielā 3, 1. stāvā, "IZ" studijā!
Trešdienās, 18.00